ÖMRÜN MÜDRİKLİK ÇAĞINDA…

 İbrahim Muxtarzadə – 70 (Ölkə inşaatında qazandığı bütün uğurları misilsiz çalışqanlığının göstəricisi olan Əməkdar Mühəndis İbrahim Muxtarzadənin 70 yaşına)  Sadə xalq arasından çıxaraq eldə, elatda nüfuz, hörmət qazanıb şərəfli ömür yaşayanlar öz törəmələrinə, nəsil daşıyıcılarına təmiz ad qoyub gedirlər. Və belə kişilərin övladları, nəvə, nəticələri də çox zaman öz kökünə bağlı olur, bəzən ata, babalarından da qabağa getməyi bacarırlar. Beləcə nəsillərin uğur estafeti davam etdirilir. Və bu yerdə “ot kökü üstə bitər” məşhur atalar məsəlinin nə qədər yerində deyildiyini, necə böyük məna yükü daşıdığını bir daha yəqin edirik. Bəli, hər şey…

ardını oxu...